Nordlandet idrettshall
Vaskelister

 

NB! Ny oppgavefordeling mellom vaskere og vakter:

 

Vaskerne vasker garderobeområdet inkl. garderobegangen, og trimrommet

 

Vaktene vasker hallen, galleriet (også under spinningsyklene), trappa, trappegangen og inngangspartiet.

 

Ingrid Ledal kjøper inn nødvendig utstyr, og kan kontaktes for råd og tips.

 

 

August, desember og mai:
Kristin Dromnes (leder), Silje Wessel, Kjersti Ormbostad

 

September og januar :
Gunn Jorunn Valås (leder), Mari Bernhardsen, Elsa Wigum, Heidi Knutsen

 

Oktober og februar : 
Ann Jorid Hyttnes (leder), Gunn Karin Øverland, Wenche Kjørsvik, Jorun Ledal

 

November og mars: 
Gunn Sjøli Dromnes (leder), Aud Wessel, Ingrid U. Kjørsvik, Gunn Hege Kjørsvik

 

April og juni:
Ingrid N. Bones (leder), Bente Svinndal, Kari Faksvåg, Lillian Skarpnes.

 

 

NB: Det ble fra 01.05.2016 ansatt en vasker. Vaskelisten gjelder dermed ikke fra denne datoen.

 

 

Se vaskeinstruks